Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Η ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ BOFA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΛΛΆΔΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΤΗ ΔΌΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ
PHOTO via IMF: International Monetary Fund Christine Lagarde speaking to students at the Lady Sri Ram College in New Delhi, India.
.
Για το ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής της δόσης προς το ΔΝΤ ύψους 458 εκατ. ευρώ στις 9 Απριλίου, αναφέρεται έκθεση της Bank of America η οποία επιχειρεί να αναλύσει τις επιπτώσεις από μια τέτοια ενέργεια. «Αν αυτό δεν συμβεί (εννοεί την αποπληρωμή της δόσης), τότε θα πρέπει να αναμένουμε μια αλυσίδα γεγονότων», υποστηρίζει η αμερικανική τράπεζα.

«Σε αντίθεση με όσους πιστεύουν πως η Ελλάδα θα βρεθεί εντός του Απριλίου μπροστά στο φάσμα ενός πιστωτικού γεγονός, στην πραγματικότητα θα λάβει έναν μήνα ως περίοδο χάριτος και στη συνέχεια, αν και πάλι δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το χειρότερο δυνατό σενάριο», αναφέρει η τράπεζα η οποία εκτιμά ότι μπορεί να χρεοκοπήσει τον Μάιο η χώρα, όμως, αν δεν πληρωθεί μια δόση τον Απρίλιο τότε θα υπάρξουν αλυσιδωτές αρνητικές εξελίξεις.

Τονίζει χαρακτηριστικά: «Εμείς υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα μπορεί επισήμως να χρεοκοπήσει μόνο τον Μάιο. Ασφαλώς, εάν δεν καταβληθεί μια δόση, θα μπορούσαν να προκληθούν αρνητικά σενάρια, εάν αυτό οδηγήσει σε περισσότερες απώλειες καταθέσεων. Επισημαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει τον λαό ότι έχει λεφτά να πληρώσει το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, εκτιμούμε χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια από τους δήμους και άλλους κρατικούς οργανισμούς».

Σύμφωνα με την ανάλυση, εάν δεν πληρωθεί μία δόση στο ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, αυτό δεν θα σημαίνει απαραιτήτως μια άμεση χρεοκοπία. 
Η Ελλάδα ίσως έχει μια σιωπηρή περίοδο χάριτος ενός μηνός. 
Η αλληλουχία των γεγονότων θα έχει ως εξής:

1) Αποστέλλεται άμεσα προσωπικό του ΔΝΤ, καλώντας το μέλος του να κάνει την πληρωμή αμέσως. Στο μέλος δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση των πόρων του Ταμείου, ούτε να υποβάλει κάποιο αίτημα για τη χρήση των πόρων του Ταμείου προτού τακτοποιηθούν οι καθυστερούμενες οφειλές.

2) Μετά από δύο εβδομάδες, η διοίκηση στέλνει μια ανακοίνωση προς τον επικεφαλής του κράτους-μέλους, τονίζοντας τη σοβαρότητα τού να μην τηρηθούν οι υποχρεώσεις, ζητώντας την πλήρη και ταχεία διευθέτηση.

3) Μετά από έναν μήνα, ο επικεφαλής του ΔΝΤ ενημερώνει το εκτελεστικό συμβούλιο ότι υπάρχει υποχρέωση που δεν έχει διευθετηθεί.

Η “Ημερησία” αναφέρει ότι μόλις ενημερωθεί το εκτελεστικό συμβούλιο για την οφειλή που δεν τακτοποιήθηκε, θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί μια κρίσιμη αλληλουχία γεγονότων. Σύμφωνα με τη Master Financial Assistance Facility Agreement μεταξύ του EFSF και της Ελλάδας, η κοινοποίηση της καθυστερημένης πληρωμής στο ΔΝΤ θα συνιστούσε μια περίπτωση αθέτησης πληρωμών για τα δάνεια του EFSF.

Ένα τέτοιο σενάριο θα έθετε το ρίσκο το EFSF να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος του μηχανισμού διευκόλυνσης ή ακόμη και να ζητήσει το κύριο ποσό των δανείων του, να είναι άμεσα απαιτητό. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπήρχε ένα default event για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα του PSI. Ακόμη κι αν η Ελλάδα αποπληρώσει το δάνειο του ΔΝΤ των 458 εκατ. ευρώ στις 9 Απριλίου, πρέπει επίσης να πληρώσει 200 εκατ. ευρώ την 1η Μαΐου και 763 εκατ. ευρώ στις 12 Μαΐου.

Η Ελλάδα πρέπει επίσης να πληρώσει τόκους 274 εκατ. ευρώ για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τον Απρίλιο. Υποθέτοντας ότι πληρώνει 194 εκατ. ευρώ τόκο σε ιδιώτες κατόχους ομολόγων στις 17 Απριλίου, θα μείνει με μια οφειλή τόκων 80 εκατ. ευρώ στην ΕΚΤ στις 20 Απριλίου. Τα ομόλογα που κρατούνται από την ΕΚΤ προβλέπουν μια περίοδος χάριτος 30 ημερών για την αποπληρωμή των τόκων, προτού κηρυχθεί χρεοκοπία. Αυτό συμβαίνει επίσης και για τα GGBs του PSI που κατέχονται από ιδιώτες.-


(www.ignatiou.com)
-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε το σχόλιό σου, με ονομ/μο και Mail .-